Инж. Фавио Касас Оспина

faviocasas

Инж. Фавио Касас Оспина

Електроинженер с повече от 30 години трудов стаж. Експерт в областта на охраната на труда и мълниезащита и заземяване. Той е обучил много от специалистите в тази област в Латинска Америка и член на международните организaции IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) и IEC (International Electrotechnical Commission). Автор е на най-извесната книга в Латинска Америка в областта на мълниезащитата и заземяването.