инж. Рогелио де лас Касас

rogelio

инж. Рогелио де лас Касас

Притежава двадесет (24) години трудов стаж (1988-1991 и 1997-2019) с богат опит в работата, свързана с корозията, предимно катодна защита, и анализ на DC и AC смущения. Сертифициран от национална асоциация на международните инженери по корозия (NACE) – специалист по катодна защита # 6291, 2000, ресертифициран за 2005, 2009, 2013 и 2016 г., Национална асоциация на международните инженери по корозия (NACE) – старши технолог по корозия # 6291, 1999.