инж.Димитър Делевски

delevski

инж.Димитър Делевски

Електроинженер с 25 години стаж в областа на енергетиката, мрежи средно напрежение, мрежи ниско напрежение, енергиния мениджмът. Монтаж и свързване средства  за измерване на електрически параметри. Мониторинг на електрически величени. Профилактика и обслужване на трафопостови и електрически съоръжения.