Електромагнитна радиация

Знаете ли, че през последните 50 години, нивото на излагане на електромагнитна радиация се е увеличило с 1 000 000 000 000 000 000 пъти. И не това не е преувеличено, нито е грешка.

Днес всички офиси или работни места са оборудвани с различни техники, които генерират електромагнитно поле. Пример: Електрическо окабеляване, безжични технологии, компютри, осветление, микровълнови печки, рутери, трафопостове, домакински уреди, електростатика и др. Следователно, да се избегне излагането на радиация може да бъде трудно или невъзможно за постигне.

Една домашна и работна среда с високо електромагнитно замърсяване може да доведе до висок риск от заболявания!

Ние предлагаме консултации и специализирани инженерни услуги с цел да предотвратим вредните ефекти, причинени от тези феномени. Повече информация тук: www.paradise-shielding.eu

Нашата мисия е да осигурим безопасност и здраве с дългосрочни решения за домове, промишленост и частни лица.