а контакти на прекъсвачи и разединители, намотки на трансформатори и мотори и др. приложения за които е необходим изпитващ ток от 1mA до 1А.

 

"/>

Дигитален милиомметър MО2Ке

Цифровият милиомметър за измерване на ниско съпротивление МO-2Kе е преносим уред с микропроцесорно управление. Използва се за прецизни измервания съпротивлението на контакти на прекъсвачи и разединители, намотки на трансформатори и мотори и др. приложения за които е необходим изпитващ ток от 1mA до 1А.

 

Описание

Цифровият милиомметър за измерване на ниско съпротивление МO-2Kе е преносим уред с микропроцесорно управление. Използва се за прецизни измервания съпротивлението на контакти на прекъсвачи и разединители, намотки на трансформатори и мотори и др. приложения за които е необходим изпитващ ток от 1mA до 1А. Работи на принципа на 4-точковото измерване от Келвинов тип, като по този начин елиминира грешките причинени от съпротивлението на измервателните проводници и накрайници.
Отчитането на съпротивлението става на 4 ½ разреден буквено-цифров дисплей. Позволява измерване на съпротивления до 2000Ω с разделителна способност от 0,01mΩ. Точността на измерванията се гарантира от модерна система за усилване на сигнала, без статични отклонения и дълготрайна стабилност.
Характеристики:
– Микропроцесорно управление
– Разделителна способност 0,01mΩ
– 4 ½ разредно отчитане
– Тестов ток до 1А
– Буквено-цифров дисплей
– Акумулаторна батерия
– Базова точност 0,2%+ 2 зн.
– 4-точкови измервания от Келвинов тип
– Функция HOLD за застпоряване на отчитането
– Вграден принтер (опция)
– RS-232 интерфейс за връзка

Свали PDF с подробна информация за „MO2Ke“.