Електромеханичен брояч на мълнии Ionicount

Отчита броя на попаденията на мълнии върху мълниеприемника.

Описание

Отчита броя на попаденията на мълнии върху мълниеприемника.

Технически спецификации:

Обхват на засичане: 1 до 100 кА (8/20 μs)

Размер: 52 x 50 x 30 мм

Степен на защита: IP65

Тегло: 100 г.