Контролно измервателна колонка (КИК)

Контролно измервателните колонки (КИК) служат  за  периодично  измерване   на  защитния   потенциал на газопровода.

 

Описание

Контролно измервателните колонки (КИК) служат  за  периодично  измерване   на  защитния   потенциал на газопровода.

Дължина на колонка: 1.5 м

Алуминиева кутия: 100*100*59 мм