Катоден отводител ProTec T1-300-P (3+0)

Трифазен катоден отводител за TNC мрежа. Защитно устройство, предназначено да отвежда енергията, породена от пренапрежение, сравнено по мощност с това от пряко и непряко попадение на мълнии или комутационно пренапрежение.

 

Описание

Трифазен катоден отводител за TNC мрежа. Защитно устройство, предназначено да отвежда енергията, породена от пренапрежение, сравнено по мощност с това от пряко и непряко попадение на мълнии или комутационно пренапрежение. Защитното устройство е преминало успешен тест според стандартите с вълна 10/350 µs (клас 1 тест) и с вълна 8/20 µs (клас 2 тест).

Предимства:

Катоден отводител срещу пренапрежениe за електрически мрежи ниско напрежение. Te се монтират в разпределителни  електрически табла. Монофазно за TNC, TNS и ТNC-S мрежи.

Предимства:

– Не е необходимо да се инсталира допълнителен предпазител преди него ако главният предпазител е до 315AgG
– Могат да се издържат ток до 12.5kA (Максимален импулсен ток на вълна 10/350 µs ) на полюс

– Могат да издържат ток до 50kA (Максимален разряден ток на вълна 8/20 µs) на полюс
– най-високо ниво на защита Up – голяма издръжливост на вибрация и удар
– Отговарят на изискванията за тестване IEC и UL, (UL 1449-4-то издание, IEC 61643-11)

– Използва високоенергиен варистор като елемент за защита