Катоден отводител ProTec T2-300-P/ (1+0)

Катоден отводител срещу пренапрежениe за електрически мрежи ниско напрежение. Те се монтират в разпределителни  електрически табла.

 

Описание

Катоден отводител срещу пренапрежениe и токови удари за електрически мрежи ниско напрежение (те се монтират в разпределителни  електрически табла. Устройството е предназначено да отвежда енергията, породена от пренапрежение, сравнено по мощност с това от непряко попадение на мълнии или комутационно пренапрежение. Защитното устройство е преминало успешен тест според стандартите с вълна 8/20 µs (клас 2 тест).

Предимства:

-Не е необходимо да се инсталира допълнителен предпазител преди него ако главният предпазител е до 315AgG
– Могат да се издържат ток до 50kA (Максимален разряден ток на вълна 8/20 µs) на полюс 
– най-високо ниво на защита Up – голяма издръжливост на вибрация и удар
– Отговарят на изискванията за тестване IEC и UL, (UL 1449-4-то издание, IEC 61643-11)

– Използва високоенергиен варистор като елемент за защита

– За електрически мрежи: ТNC, ТNS и TNC-S