Ръководство за диагностика и контрол на заземителни уреди

Целта на това ръководство е да бъдат представени някои от най-често прилаганите методи за измерване на специфичното съпротивление на почвата и на земното съпротивление, които позволяват проектирането, диагностицирането и сертифицирането на заземителните уредби, както и тяхната поддръжка.

Описание

Целта на това ръководство е да бъдат представени някои от най-често прилаганите методи за измерване на специфичното съпротивление на почвата и на земното съпротивление, които позволяват проектирането, диагностицирането и сертифицирането на заземителните уредби, както и тяхната поддръжка.

Това ръководство ви дава възможност да научите:

 • Методите за проверка и контрол на заземителни уредбиМетод на пада на потенциала
  Метод на 62%
  Метод на триъгълника
  Избирателен метод
  Метод за пресичане на кривите
  Индуктивен метод
  Биполярен метод
  Метод на наклона на Таг
 • Мерки за безопасност при измерване на земното съпротивление на заземителите
 • Подробно разглеждане на методите за измерване на специфичното съпротивление на почвата
 • Начин на работа на заземителните тестери, използвани за измерване на земното съпротивление на заземителите
 • Обобщение на методите за измерване на земното съпротивление на заземителите

При подготовката на това ръководство бяха разгледани и анализирани различни източници, сред които са: международни стандарти, разработки, статии и публикации по темата, ръководства за употреба на заземителни тестери на различни производители, както и личният опит на автора.

 

ISBN: 9786199005613
Тегло: 0.1 кг
Език: Български
Корица: Мека
Брой страници: 44
Година на издаване: 2013