Ревизиона вратичка за мълниезащита

За осъществяване на електрическа контролна връзка между заземително огнище и токоотвод.

Описание

• леко изпълнение за места за разединение под мазилка

• дължина на клещите около 80 mm

Описание

За осъществяване на електрическа контролна връзка между заземително огнище и токоотвод.