Катоден отводител ProTec T2-300-P (2+0)

Защитнo устройствo срещу пренапрежениe за електрически мрежи ниско напрежение. Te се монтират в разпределителни  електрически табла. Монофазно за TNC, TNS и ТNC-S мрежи. Сигнализация за състоянието на защитата. Новата технология SAFETEC е изградена и проектирана посредством комбинация от високоенергийни варистори, газоразряд, ограничител на ток и термична защита.

 

Описание

Катоден отводител срещу пренапрежениe за електрически мрежи ниско напрежение. Te се монтират в разпределителни  електрически табла. Монофазно за TNC, TNS и ТNC-S мрежи.

Предимства:

-Не е необходимо да се инсталира допълнителен предпазител преди него ако главният предпазител е до 315AgG
– Могат да се издържат ток до 50kA (Максимален разряден ток на вълна 8/20 µs) на полюс 
– най-високо ниво на защита Up – голяма издръжливост на вибрация и удар
– Отговарят на изискванията за тестване IEC и UL, (UL 1449-4-то издание, IEC 61643-11)

– Използва високоенергиен варистор като елемент за защита