Технология LINET

Системата предлага постоянно наблюдение върху развоя на мълниеносните бури, следейки във времето и пространството попаденията на мълнии, образуващи се в облаците.

Непрекъснатият достъп до информация, свързана с развоя на бурите, ни позволява да вземем най-подходящите мерки относно безопасността на нашите инсталации.

Описание

Към момента LINET е най-прецизната и надеждна търговска технология за наблюдение в реално време на цялостната мълниеносна дейност. Тази технология се развива в продължение на 20 години в Университета в Мюнхен и от компанията Nowcast GmbH в Германия благодарение на работата на изследователи на четири континента.

Ефективната й работа се основава на работа при честотни диапазони на VLF/LF (very low frecuency/low frecuency) и на развит алгоритъм за разчитането на сигнали. Повече от сто на брой сензори съставят мрежата LINET на територията на цяла Европа, предлагайки едно голямо разнообразие от услуги за наблюдение и ранно
прогнозиране на рискове от мълнии. Изследователите, които поддържат LINET са доказали, че:

Използваните техники предлагат отлична прецизност при локализирането на мълниите.

- Надеждно разграничаване на мълниите облак-облак, облак-земя и в самия облак;
- Ефективност от детекция на каква да е мълния с точност 90%;
- Система за наблюдение и следене на бури в обширни райони;
- Уникална визуализация в 3D;
- Разпознаване на влошаващо се време, следене на развоя на бурите, ранно прогнозиране.

Системата може да бъде приложена в следните сектори:

Петролен, Електрически, Сигурност, Въздухоплавателен, Телекомуникации, Въоръжени сили, Мини, Химически сектор, Транспорт, Голф-игрища, Метеорология, Учебни заведения и изследователски центрове, институции, насочени към опазването на околната среда, институти по стандартизация и регулация.

Какво представлява системата?

За първи път в България разполагаме с карта, подходяща за всеки потребител, на която може да бъде наблюдавано поведението на мълниите в реално време.

За да функционира системата, тя не се нуждае от специален измервателен уред. Единственото нещо, от което се нуждаете Вие, за да можете да я използвате, е компютър и достъп до интернет.

Системата предлага постоянно наблюдение върху развоя на мълниеносните бури, следейки във времето и пространството попаденията на мълнии, образуващи се в облаците.

Непрекъснатият достъп до информация, свързана с развоя на бурите, ни позволява да вземем най-подходящите мерки относно безопасността на нашите инсталации.