Свали PDF с подробна информация за „Високочестотен заземителен тестер TM-25R“.

"/>

Високочестотен заземителен тестер TM-25R

Подходящ за измерване на земно съпротивление на стълбове на електропроводни линии с високо напрежение и подстанции. Намаляване на отклоненията на съседните стълбове, свързани към мълниезащитното въже. Работна честота: 25 kHz.

Свали PDF с подробна информация за „Високочестотен заземителен тестер TM-25R“.

Описание

Проверката на качеството на заземяване на стълбовете на електропроводни линии с високо напрежение е доста трудна задача, тъй като те са електрически свързани помежду си чрез мълниезащитни въжета, които действат като мълниеприемници и предпазват електропроводните линии от  атмосферни разряди.

Поради съществуването на тази връзка между тях, всеки опит да се измери съпротивлението на заземяване   на отделния стълб, с помощта на обикновен заземителен тестер води до грешни резултати, тъй като всъщност се измерва съпротивлението на всички паралелно свързани стълбове (или по-точно, техния импеданс при ниска честота). Изключването на мълниезащитното въже от линия, по която тече ток е изключително рискова операция, както поради необходимостта да се стигне до най-високата точка на стълба,  така и поради близостта на електропроводните линии с високо напрежение.

За провеждането на този вид изпитания, жизнено важно за безпроблемното осигуряване на електрическа енергия без прекъсвания, е разработен тестера за земно съпротивление, работещ с висока честота MEGABRAS TM-25R –  адекватен, сигурен и надежден инструмент за бързо измерване на съпротивлението на заземяване на всеки функциониращ стълб на електропроводна линия, без да се налага изключването на мълниезащитното въже.

Той функционира на принципа на използването на ток за измерване с висока честота (25 kHz), за който индуктивният импеданс на мълниезащитното въже е сравнително висок при нормална дължина на разстоянието между опорите, което позволява да се редуцира ефекта на другите прилежащи стълбове. Уредът отчита единствено съпротивлението на заземяване на конкретния стълб, включително и на опората му. Широките заземителни уредби, като мрежи, подземни кабели, метални тръби  и др. се измерват като се взема под внимание само участъкът, който е най-близо до точката на свързване, така че измерената стойност да представлява действието при сигнал за импулс, подобен на атмосферен разряд.

Свали PDF с подробна информация за „Високочестотен заземителен тестер TM-25R“.