WM-RS 485 протоколи .

"/> епредназначен за защита навсички версии наRS485.Тойможе да се използваза защита наRS422иV.11

 

VM-RS485

WM-RS 485 е предназначен за защита на всички версии на RS 485. Той може да се използва за защита на протоколи RS 422 и V.11.

 

Описание

WM-RS 485 е предназначен за защита на всички версии на RS 485. Той може да се използва за защита на протоколи RS 422 и V.11.

Свалете каталогa