WM-RS 485 е предназначен за защита на всички версии на RS 485. Той може да се използва за защита на протоколи RS 422 и V.11.

 

"/>

VM-RS485

WM-RS 485 е предназначен за защита на всички версии на RS 485. Той може да се използва за защита на протоколи RS 422 и V.11.

 

Описание

WM-RS 485 е предназначен за защита на всички версии на RS 485. Той може да се използва за защита на протоколи RS 422 и V.11.

Свалете каталогa