Дигитален изолационен тестер MD 1035e

Изолационен тестер до 1 kV

Микропроцесорен контрол

Граница на изолационно съпротивленние: 1 ТΏ

Тестови напрежения: от 100 V до 1 kV, със стъпка от 50 V

 

Описание

Изолационен тестер до 1 kV

Микропроцесорен контрол

Граница на изолационно съпротивленние: 1 ТΏ

Тестови напрежения: от 100 V до 1 kV, със стъпка от 50 V

Ток на късо съединение: 1,5 ± 0,5 mA

Защитени входове

Автоматичен избор на обхвата

Възможност за дигитално и аналогично възпроизвеждане на получените данни

Автоматично измерване на диелектричния абсорционен индекс и поларизационния индекс

Вграден часовник и хронометър

Сериен изход за данни RS-232

Презареждаща се батерия

Тегло: приблизително 3 kg

Размери: 274х250х124 mm

Свали PDF с подробна информация за „Дигитален изолационен тестер MD 1035e„.