Заземителен тестер MTD 20KWe

Дигиталният заземителен тестер MTD-20KWe  позволява да се измерват земното съпротивление, специфичното съпротивление на терена (по Метода на Wenner), паразитните напрежения, които предизвикват паразитните токовете в земята.

 

Описание

Дигиталният заземителен тестер MTD-20KWe  позволява да се измерват земното съпротивление, специфичното съпротивление на терена (по Метода на Wenner), паразитните напрежения, които предизвикват паразитните токовете в земята.

Приложението на това устройство включва проверка на  заземяването на сгради, битови, болнични и индустриални инсталации, мълниезащитни уредби, антени, подстанции и др. Измервайки специфичното съпротивление на почвата може да се оцени  наслоението на терена, за да се оптимизират проектите на по-сложните заземителни уредби.

Свали PDF с подробна информация за „MTD20KWe“.