Полимерен анод

Анодът превъзхожда своите конкуренти по редица начини, като същевременно запазва конкурентната спецификация:

  • НИСКО ТЕГЛО
  • ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН СРОК НА ЖИВОТ – съставът на полимерните компоненти осигурява ниска разтворимост и висока надежност на анода от над 35 години
  • ЗДРАВИНАТА на полимерния материал и ниското му тегло отстраняват възможността за увреждане на анода по време на транспортиране и съхранение, осигурявайки УДОБСТВО и ЛЕКОТА при монтаж
  • ПРИЛАГАНЕТО на полимерен анод е възможно при ВСЯКА КОНФИГУРАЦИЯ на катодната защита, благодарение на техния монтаж в няколко варианти
  • ЗАЩИТА от окисляване и появата на оксидния филм по време на употреба
  • Възможност за произвеждане на каквато и да е ДЪЛЖИНА на анода и свързващия кабел

Дължина: 1.5 – 2.5 м

Диаметър: 50 мм

Тегло: 5 кг

Скорост на анодно унищожение, kg/A* year: 0.01

Разряден ток:  4 А

Aнодно съпротивление в суха почва, Ohm-m: 155*

Aнодно съпротивление в мокра почва, Ohm-m: 106*

Образуване оксид филм: Не

Чупливост: Здрав

*Специфично съпротивление на почва 60 Ohm-m при всякаква дължина на кабела, всякаква дължина на анода

 

 

Описание

ОПИСАНИЕ

Полимерните аноди са проектирани като частично разтворим елемент на дълбоки и повърхностни заземителни проводници в система на електрохимична защита срещу корозия на подземни метални конструкции.

Анодът е направен от електропроводимо съединение с гарантирано качество на химичния състав.

Полимерните аноди са снабдени с кабел за свързване с главния захранващ кабел или тестова точка или катодна станция/токоизправител.

Анодите са проектирани за работа при всякакви почвени и климатични условия, когато анодите са разположение под дълбочината на замръзване на почвата.