Преносим медносулфатен-електрод (CuSO4) за катодна защита

Моделът (JR1) с връх (керамичен коничен) се използва когато се осъществяват измервания на потенциали върху обикновени почви или пясък.

Моделът (JR2) с връх (керамичен плосък) се използва когато се осъществяват измервания върху твърди повърхности, като например асфалт и бетон.

Описание

Моделът (JR1) с връх (керамичен коничен) се използва когато се осъществяват измервания на потенциали върху обикновени почви или пясък.

Моделът (JR2) с връх (керамичен плосък) се използва когато се осъществяват измервания върху твърди повърхности, като например асфалт и бетон.