Постоянен референтен електрод (модел Cu3) медносулфатен-електрод (CuSO4) за катодна защита

Референтен електрод (модел Cu3)

Описание

Референтен електрод (модел Cu3),

Всичките материали имат малки габарити, тегло и обем, което гарантира лесен и ефективен монтаж.

Произход: Англия