Заземителна плоча тип Е “EPSILON”

Алтернативно и ефективно решение при изграждане на заземителни уредби в песъчливи и каменисти почви. Заземителните плочи намаляват значително заземителното съпротивление, благодарение на голямата контактната площ между електрода и земята.

Размери: 500x1500x500 мм
Материал: поц. стомана

Описание

Алтернативно и ефективно решение при изграждане на заземителни уредби в песъчливи и каменисти почви. Заземителните плочи намаляват значително заземителното съпротивление, благодарение на голямата контактната площ между електрода и земята.

Размери: 500x1500x500 мм
Материал: поц. стомана