МЪЛНИЕЗАЩИТА

lighting protection

Пълен инженеринг: Проектиране, диагностика, поддръжка, и изграждане.

Инсталацията за мълниезащита, която е проектирана и излълнена според съвременните действащи международни норми IEC 62305-3 и NFC 17-102 за мълниезащита, както всеки един процес, в който участват природни феномени, не може да осигури абсолютна защита на структурите, сградите, хората или обектите, които трябва да предпазва. Въпреки това, при използването на ефективно проектирана мълниезащита, рискът от щетите, причинени от мълнии, може да бъде значително намален.

Изграждаме комвенционални мълниезащитни уредби, включително и изолирани системи за мълниезащита като използваме голямо разнообразие материали. Конвенционалната мълниезащита се изгражда с мълниеприемникови пръти, мълниезащитни въжета и комбинация от тях, мълниезащитни мрежи или контути положени върху покриви на принципа на фарадеевия кафез и франклиновия прът.

Изграждаме комвенционални мълниезащитни уредби, включително и изолирани системи за мълниезащита като използваме голямо разнообразие материали.

Изграждаме също така мълниезащитни уредби с мълниеприемници с изпреварващо действие.

Опитът ни в тази материя позволява да проектираме и изградим всякакъв вид мълниезащита за различни уредби като например:
Мълниезащитни уредби за подстанции средно и високо напрежение, жилищни сгради и промишлени предприятия, центрове за товарене, разтоварване на гориво и резервоари за гориво, бензиностанции и газстанции, резервоари, газоотводни тръби, телекомуникационни централи и станции, петролни кладенци, рафинерии, газопроводи и системи за водоснабдяване, вятърни и фотоволтаични електроцентрали.