Седар Енгин

Фирма „Парадайс Електрик” ни впечатли с високо квалифицираните си работници и технически персонал

Седар Енгин

Главен инжинер Консорциум Хайткамп МАСС