Георги Стефанов

Благодарение на професионализма и добре изготвения производствен план на фирма „Парадайс Електрик“, ние изградихме надеждна и ефективна заземителна уредба на територията на ВЕЦ „Цанков Камък“

Георги Стефанов

Управител Теленова ООД