Инж. Иван Спириев

Парадайс Електрик достави измервателна апаратура – Микроомметър МРК 253. Апаратурата ни бе доставена в срок, при изгодни за двете страни финансови и гаранционни условия.

Инж. Иван Спириев

Началник каскада "Рила", БАД Гранитоид