Инж. А. Петров

Проектирането и подмяната на мълниезащита с изпреварващо действие от фирма Парадайс Електрик бе задължително условие, за да бъде подсигурена безопасността на ВЕЦ, Бели Искър от пряко попадение на мълнии.

Инж. А. Петров

Директор НЕК ЕАД, "Предприятие водноелектрически централи"