Димитър Лалов

За нас от „Киттнер Анлаген-Унд“ е важно да работим със сертифицирани за качество мълниезащитни и заземителни уредби. Ето защо избрахме продуктите на фирма „Парадайс Електрик“, които притежават всички необходими сертификати за съответствие с европейските изисквания.

Димитър Лалов

Управител Kittner Anlagen-Und