Eлектрохимична защита на газопровод в гр. Перник

Eлектрохимична защита на газопровод в гр. Перник

Ние с радост споделяме нашия успех, че през 2018 г. изградихме система за електрохимична защита (ЕХЗ) на промишлен газопровод захранващ АГСКПГ от ГРС-Перник до площадката на автомобилната газоснабдителна станция.

Нашата компания инсталира една автоматична катодна станция, произведена в Русия от руската компания PSS Export и четири 4 бр. феро-силициеви електроди от фирмата Cathodic Protection Co Limited. Също така инсталирахме 9 контролни измервателни колонки (КИК) през дължина на тръбата модел BIG FINK, произведени в САЩ. За защита на кожусите на газопровода, инсталирахме 12 бр. магнезиеви аноди.

Системата за катодна защита ще осигури на газопровода над 25 години експлоатационен живот без риск от корозия.