Монди Стамболийски ЕАД

Монди Стамболийски ЕАД

Ние с радост споделяме нашия успех, че проектирахме и изградихме система за електрохимична защита (ЕХЗ) на газопровода ниско налягане от АГРС до ТЕЦ Монди собственост на Монди Стамболийски ЕАД.

През месец октомври ние инсталирахме една автоматична катодна станция, произведена в Англия от фирмата Cathodic Protection Co Limited и три титаниеви електрода ММО, които са от най-ново поколение аноди, и които имат много предимства пред до сега използваните масово в България феро-силициеви електроди.

Системата за катодна защита ще осигури на газопровода още 25 години експлоатационен живот без риск от корозия.