Русе Кемикълс АД

Русе Кемикълс АД

Щастливи сме да споделим, че едно от най-големите предприятия в България, Оргахим АД (производител на бои и лакове) ни препоръча на техният партньор „Русе Кемикълс“ АД. (производител на фталов и малеинов анхидриди;). Те ни възложиха проектиране, доставка и изграждане на мълниезащитна и заземителна уредба на част на техните съоръжения. Сградите и съоръженията бяха защитени с един мълниеприемник IONIFLASH MACH NG 60 TF, от френският производител France Paratonnerres.

В момента няма друг аналогичен мълниеприемник на пазара, който да позволява реална проверка на състоянието му. Създаден е така, че да позволява постоянен контрол по време на експлоатация, както и реалното му физическо състояние.

Възложителят „Русе Кемикълс“АД ще има възможност да проверява и контролира физическото състояние на мълниеприемника във всеки момент. Мълниеприемникът беше монтиран върху ЖР-стълб с височина 25 м.

През 2013 година нашата компания изгради мълниезащитна и заземителна уредба на цеха за смоли, който се запали в русенския завод Оргахим. Също така в това предприятие изградихме мълниезащитна уредба и на други сгради, част от завода, сред които са: Цех Лаков, Склад опаковки, Склад Готова продукция, Склад Готова продукция 2, Склад суровини, офиси и др. Всички тези обекти бяха защитени с няколко мълниеприемници Ingesco PDC-Air 60 произведени от испанската фирма Dena Desarrollos – световен лидер в производството на технологии за мълниезащита.

Най добрата реклама е доволен клиент и за това се стремим винаги да задоволим очакванията на нашите клиенти.