Монди Стамболийски ЕАД – проект

Монди Стамболийски ЕАД – проект

През този януари приключихме монтажните дейности в Монди Стамболийски ЕАД. ние защитихме всичките съществуващи ел. табла и електронно и чуствително оборудване инсталирано в административните сгради на Монди Стамболийски ЕАД.

Тази компания ни възложи: Обследване, проектиране, доставка и монтаж на устройства срещу пренапрежения в техните електрически табла.
Бяхме избрани благодарение на нашият професионален опит в тази материя.

В тези сгради инсталирахме следните модели защитни устройства SafeBloc B 100/275 (4+0) TCG I+II ниво и SafeTec T2 4+0 /300 II ниво.

SafeBloc B 100

SafeTec T2 4+0
Тези технологии за защита имат следните предимства:

Предложената технология SAFETEC и SAFEBLOC е изградена с особена термична защита и специални елементи за изключвания. Технологията SAFETEC осигурява защита срещу пренапрежение и преходни процеси в електрическата мрежа, както и защита срещу последици, причинени от прекъсвания на нулевия проводник в трифазни електрически мрежи, които захранват монофазни товари. Тази технология защити, гарантира по-дълъг живот, а времетраенето на реакция е много бързо. Новата технология е изградена и проектирана посредством комбинация от високоенергийни варистори, газоразряд, ограничител на ток и термична защита. Съчетанието от всички компоненти прави тази технология идеална.

Също така бяха инсталирани броячи срещу пренапрежения и токови удари (модел ProSEC II+) , за да бъдат отчитани всички смущения (атмосферни и комутационни.

Радваме се, че това предприятие ни се довери отново.

През 2016 година нашата фирма осигури същата работа на Актавис Троян (Балканфарма Троян). На това преприятие защитихме 46 бр. ел. табла със същите технологии за защита от пренапрежения и токови удари.

През 2017 година Парадайс Електрик също осигури вътрешната мълниезащита на авминистративните сгради на Неохим АД, Димитровград. В тези сгради защитихме 28 ел. табла от пренапрежения и токови удари.