Складова база на „Тед Керамика ЕООД“

Складова база на „Тед Керамика ЕООД“

Радваме се да споделим, че осигурихме мълниезащитната уредба на една  от най-успешните компании в България „ТЕД КЕРАМИКА EООД“. Складовата им база и изложбените зали са защитени с един мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG 60 от френската компания France Paratonnerres. Мълниеприемникът е монтиран на една мачта с височина 5 м, която е закрепена върху покрива чрез една тритоточкова стойка + 3 бр. бетонни тежести по 16 кг. В случая сградата е III категория мълниезащита. Инсталираната мълниезащита осигурява защитен радиус от R= 97.00 м според кота покрив.