Складове за суровини и готова продукция

Складове за суровини и готова продукция

Все повече предприятия ни се доверяват за да защитим техните инвестиции от поражения на мълнии. Осигурихме мълниезащитната уредба на складове за суровини и готова продукция, УПИ XVIII, подземен имот пл. № 55302.501.3889 2 в кв. 233 по плана на гр. Панагюрище. Обектът е защитен с един мълниеприемник IONIFLASH MACH NG 45. Мълниеприемникът #IONIFLASHMACHNG45 е свързван с два токоотвода към новоизградени заземители. Вертикалните токоотводите са изработени от алуминиев проводник (AlMgSi0.5) с размер Ø 8 мм. Контролните ревизионните кутии са разположени на височина от 0.50 м над нивото на терена. Заземителните огнища са изградени със заземителни колове Ф 20 x 1.5 м и заземителна шина 30/3 мм.
Заземителите имат земно съпротивление по-малко от 10 Ω
Благодарим за доверието!