Вътрешна мълниезащита на HL-TopMix в гр. Сливен

Вътрешна мълниезащита на HL-TopMix в гр. Сливен

Щастливи сме, че едно от най-успешните предприятия в България за производство на фуражи и добавки за животни, компанията #HLTopMix ни възложи обследване, доставка и монтаж на устройства срещу атмосферни и комутационни пренапрежения за защита на тяхното електронно оборудване инсталирано в завода. Бяхме избрани благодарение на нашият професионален опит в тази материя.

В разпределителните и междинни табла на завода инсталирахме катодни отводители модел SafeTec T2 4+0 /300 II ниво защита
с максимален разряден ток, Imax= 50 kA на полюс. Cъщо така инсталирахме на трафопост един катоден отводител модел SafeBloc B 100/275 (4+0) TCG I+II Ниво защита Импулсен ток за тестове на ЗУП I imp= 25 kA на полюс.

Предложената технология SAFETEC и SAFEBLOC е изградена с особена термична защита и специални елементи за изключвания. Технологията SAFETEC осигурява защита срещу пренапрежение и преходни процеси в електрическата мрежа, както и защита срещу последици, причинени от прекъсвания на нулевия проводник в трифазни електрически мрежи, които захранват монофазни товари. Тази технология защити, гарантира по-дълъг живот, а времетраенето на реакция е много бързо. Нашият партньор #Raycap произвежда защитни устройства срещу атмосферни и комутационни пренапрежения за всякакъв вид инсталации и съоръжения. “Новата технология е изградена и проектирана посредством комбинация от високоенергийни варистори, газоразряд, ограничител на ток и термична защита. Съчетанието от всички компоненти прави тази технология идеална.

Парадайс Електрик Груп през последните години осигури вътрешната мълниезащита на няколко големи предприятия в България, като например Монди Стамболийски АД, Балканфарма Троян АД, Неохим АД, ЗГП ООД и много др.