Неохим АД

Неохим АД

Описание на проект

Парадайс Електрик бе избрана за най-добра компания по проект за обследване, диагностика, проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на мълниезащитна инсталация и система за защита от атмосферни и комутационни пренапрежения на три административни сгради – Заводоуправление, КБС и Главен портал на Неохим АД в гр. Димитровград.

Външната мълниезащита е изградена с два мълниеприемника с изпреварващо действие марка Ingesco PDC-E 60 от испанската фирма DENA DESARROLLOS. Мълниеприемниците са свързани към съществуващата мълниезащитна мрежа, изградена на покрива. Инсталирани са и два брояча на мълнии IONICOUNT от френската фирма France Paratonnerres, които да помогнат с контролирането на попаденията върху мълниеприемниците.

„След изготвяне и предаване на работният проект техническа комисия Неохим прие без забележки представената документация и сертифицира качеството на осъществените работи без да открие несъответствия. Във всичките електрически табла монтирахме защитни устройства срещу пренапрежения марка Raycam/Iskra Zascite, производител на катодни отводители срещу атмосферни и комутационни пренапрежения за всякакъв вид инсталации и съоръжения“.