Сграда в АЕЦ Козлодуй

Сграда в АЕЦ Козлодуй

Парадайс Електрик по поръчка на Атоменергоремонт АД в АЕЦ Козлодуй, изгради мълниезащитна и заземителна уредба на обект: Стол с кухня и магазин хранителни стоки. Нашата фирма инсталира един мълниеприемник IONIFLASH MACH NG 60. Инсталираната мълниезащита ще осигури безопасността на хората и на сградата от пряко попадение на мълнии.

Във видеото вижте повече за мълниезащитната и заземителната уредба, изпълена в АЕК Козлодуй.