БалканФарма Троян-ACTAVIS

БалканФарма Троян-ACTAVIS

Описание на проект

Фирма Парадайс Електрик изработи работния проект за защита от пренапрежение, достави и монтира   катодни отводители HH срещу атмосферни и комутационни напрежения в електрическите табла на завода „Актавис Троян“.

За да може да се определи необходимата защита в електрическите табла на завода, направихме едно предварително проучване, което включваше:

– Оглед на място и заснемане на ел. табла; Оценка на риска на сградите срещу пренапрежения от атмосферен и комутационен произход; Определяне на нивата на издръжливост от пренапрежение (Uw) на оборудването инсталирано в тези сгради; Оглед и проверка на състоянието на заземителна инсталация в ел. табла; Разстояние между таблата; Определяне на мълниезащитни зони (LPZ) и др.

След направа на работния проект, беше установено, че е необходимо да се защитят 46 електрически табла на завода. В проекта се предложи да се инсталират защитните устройства срещу пренапрежения на фирма Raycam/Iskra Zascite, която е международен лидер в производството на технологии за защита от пренапрежение за всяка уредба или ел. съоръжение. Моделите защита, които се инсталираха бяха SAFEBLOC B 100/275 (4+0): 1+2 ниво, SAFEBLOC B 75/275 (3+0): 1+2 ниво, SAFETEC C 160/275 (4+0) – 2 ниво и SAFETEC C 120/275 (3+0) – 2 ниво. Фирма Парадайс Електрик Консулт инсталира всичките защити и ги пусна в експлоатация.

Инсталираната технология SAFETEC и SAFEBLOC е изградена с особена термична защита и специални елементи за изключвания. Това означава, че при монтаж на тези защити не е необходимо да се инсталира преди тях разединители прекъсвачи или стопяеми предпазители на всяка фаза, както обикновено изискват другите производители на катодни отводители НН. По този начин се осигурява една цялостна и ефективна защита на по-изгодна цена.

Технологията SAFETEC осигурява защита срещу пренапрежение и преходни процеси в електрическата мрежа, както и защита срещу последици, причинени от прекъсвания на нулевия проводник в трифазни електрически мрежи, които захранват монофазни товари. Тази технология защити, гарантира по-дълъг живот, а времетраенето на реакция е много бързо. Нашият партньор Raycam/Iskra Zascite произвежда защитни устройства срещу атмосферни и комутационни пренапрежения за всякакъв вид инсталации и съоръжения. “Новата технология е изградена и проектирана посредством комбинация от високоенергийни варистори, газоразряд, ограничител на ток и термична защита. Съчетанието от всички компоненти прави тази технология идеална.