Юрий Гагарин АД

Юрий Гагарин АД

Ние от Парадайс Електрик с радост споделяме нашия успех, че сме осигурили външната мълниезащита на две сгради – ФИЛТРОВ ЦЕХ И ПЕЧАТЕН ЦЕХ на завод „Юрий Гагарин“ АД в гр. Пловдив.

Обектите и районите около тях са защитени с три мълниеприемника IONIFLASH MACH NG 60 от френската фирма France Paratonnerres.

За да контролираме попаденията на мълнии върху мълниеприемниците инсталирахме броячи на мълнии IONICOUNT. Парадайс Електрик  е проектирал и изградил мълниезащитните уредби и на много други важни предприятия и заводи в България. Те вече осъзнаха безопасността и сигурността, която ние им гарантирахме. Благодарение на инсталираните защитни системи, производственият процес при тях стана непрекъснат, намалиха се икономическите им загуби и надеждността на тяхното производство се повиши. Благодарим на нашите сегашни и бъдещи партньори за това, че поверяват сигурността си в нашите ръце.