Сградите в Агрия АД

Сградите в Агрия АД

Описание на проект

След предварителна оценка на състоянието на съществуваща мълниезащита в сградите на Агрия АД: „Централна административна сграда и прилежаща битова сграда”, „Централна заводска лаборатория с прилежащ склад и БТР”, „Реакторно +Ниро” и „Сграда Фунгициди” беше установено, че състоянието на мълниезащитната уредба в тях по няколко критерия не отговарят на националните и международните стандарти за мълниезащита. Поради тази причина, фирма Парадайс Електрик инсталира четири мълниеприемници с изпреварващо действие Ingesco PDC-E, които да предпазват от пряко попадение на мълния споменати най-горе сгради. Инсталирани мълниеприемници са произведени от испанската фирма DENA DESARROLLOS, която е световен лидер в производство на мълниеприемници с изпреварващо действие. Извършената от Парадайс Електрик работа гарантира безопасността на персонала, който работи в тези сгради и спомага за избягване на загуби на икономически средства.