ВЕЦ Бели Искър

ВЕЦ Бели Искър

Описание на проект

През месец юни 2015 г. приключихме монтажа и изпълнението на мълниезащитната уредба и на заземителната уредба във ВЕЦ “Бели Искър”. В тази водноелектрическа централа монтирахме един мълниеприемник с изпреварващо действие, марка IONIFLASH MACH NG 60.

След изпълнението на защитната система техническа комисия на Националната електрическа компания сертифицира качеството на осъществените работи без да открие несъответствия. “Монтажните работи бяха изпълнени в определения от електрическата компания срок.