Дунав Mост 2

Дунав Mост 2

Описание на проект

Фирма Парадайс Електрик съвместно с търговския си партньор Dena Desarrollos от Испания изготви проекта за мълниезащитната уредба на моста Видин-Калафат и достави материалите за изграждането им.

Изграждането на мълниезащитната уредба на моста осигурява предпазването на обекта от пряко попадение на мълнии и гарантира пълна безопасност на работещите и защита от материални загуби. Ежедневно по моста преминават стотици автомобили, а в бъдеще е предвиден и железопътен транспорт. Всички пасажери са изложени на риск при евентуално попадение на мълнии върху него.

В проекта е бил предвиден монтаж на шест мълниеприемници с изпреварващо действие с марка Ingesco PDC, произведени в Испания, чиито радиуси на защита покрива цялото съоръжение. Мълниезащитната уредба отговаря на стандартите UNE 21.186, NFC 17.102 и БДС EN 62305-3.