Kittner Anlagen-und

Kittner Anlagen-und

Описание на проект

Парадайс Електрик осигури мълниезащитата  на новият завод на КИТТНЕР АНЛАГЕН – УНД МАШИНЕНБАУ ЕООД в България.

Новият завод беше защитен с един мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG 60. Инсталираната система за мълниезащита има за цел да гарантира безопасността на персонала, който работи в този завод, и ще спомогне за избягване на икономически и материални загуби.