ПСОВ Димитровград

ПСОВ Димитровград

Описание на проект

През  2010г.  Парадайс Електрик изгради мълниезащитната уредба на пречиствателна станция в гр. Димитровград.

Поради значимостта на този обект и поради присъствието на голям брой чувствително електронно оборудване в този обект, фирмата извърши проектирането, доставката и монтажа на мълниезащитните уредби.
За защитата на пречиствателната станция бяха използвани 3 мълниеприемници с изпреварващо действие PDC-E, произведени от испанската фирма Ingesco, която е лидер в Испания в производството на технологии за мълниезащита.