ПСОВ Стара Загора

ПСОВ Стара Загора

Описание на проект

През  2011г.  Парадайс Електрик изгради мълниезащитната уредба на пречиствателна станция в гр. Стара Загора.

Поради значимостта на този обект и поради присъствието на голям брой чувствително електронно оборудване в този обект, фирмата извърши проектирането, доставката и монтажа на мълниезащитните уредби.
За защитата на пречиствателната станция бяха използвани 4 мълниеприемници с изпреварващо действие PDC-E, произведени от испанската фирма Dena Desarrollos, която е лидер в Испания в производството на технологии за мълниезащита.