ПСОВ Хасково

ПСОВ Хасково

Описание на проект
През 2011г. Парадайс Електрик изгради мълниезащитната уредба на пречиствателна станция в гр. Хасково.

Поради значимостта на този обект и поради присъствието на голям брой чувствително електронно оборудване в този обект, фирмата извърши проектирането, доставката и монтажа на мълниезащитната уредба.

За защитата на пречиствателната станция бяха използвани 3 мълниеприемници с изпреварващо действие PDC-E, произведени от испанската фирма Ingesco, която е лидер в Испания в производството на технологии за мълниезащита.