Симид Агро ЕООД

Симид Агро ЕООД

Описание на проект

Парадайс Електрик осигури мълниезащитата  на новият завод на Симид Агро ЕООД в град Пловдив. Компанията изгради мълниезащитна и заземителна уредба на новия завод за производство на хляб и хлебни изделия на пловдивската компания.

Новият завод беше защитен с един мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG 45. Инсталираната система за мълниезащита има за цел да гарантира безопасността на персонала, който работи в този завод, и ще спомогне за избягване на икономически и материални загуби.