Фотоволтаична централа Моравка

Фотоволтаична централа Моравка

Описание на проект

Парадайс Електрик проектира и изгради мълниезащитна уредба на Фотоволтаична централа, с. Моравка.   Нашата фирма инсталира един мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG 60, който да предпазва от пряко попадение на мълния спомената централа. Инсталиран мълниеприемник е произведен от френската фирма фирма FRANCE PARATONNERRES, която е световен лидер в производство на мълниеприемници с изпреварващо действие. Извършената от Парадайс Електрик работа гарантира безопасността на персонала, който работи в тази централа и спомага за избягване на загуби на икономически средства.