Карлово Биомас Електроцентрала

Карлово Биомас Електроцентрала

Описание на проект

Парадайс Електрик проектира и изгради мълниезащитна и заземителна уредба на „КАРЛОВО БИОМАС”- ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА, село Строево. Нашата фирма инсталира един мълниеприемник с изпреварващо действие Ingesco PDC-6.4, който да предпазва от пряко попадение на мълния спомената централа. Инсталиран мълниеприемник е произведен от испанската фирма DENA DESARROLLOS, която е световен лидер в производство на мълниеприемници с изпреварващо действие. Извършената от Парадайс Електрик работа гарантира безопасността на персонала, който работи в тази централа и спомага за избягване на загуби на икономически средства.