Цех за белене на слънчоглед

Цех за белене на слънчоглед

Описание на проект

Парадайс Електрик осигури мълниезащитата  на предприятие за съхранение и преработка на слъчоглед – „Цех за белене на слънчоглед“, с. Калчево. Предприятието беше защитен с един мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG 60. Инсталираната система за мълниезащита има за цел да гарантира безопасността на персонала, който работи в този завод, и ще спомогне за избягване на икономически и материални загуби.