Оргахим АД

Оргахим АД

Описание на проект

През 2013 г. Парадайс Електрик направи мълниезащитната уредба на няколко значими сгради, принадлежащи на завода Оргахим АД: лаков цех, склад опаковки, склад готова продукция, склад готова продукция 2, склад суровини, цех производство на смоли“.

За защита на цялата площ, която заемат тези сгради, бяха инсталирани 4 бр. мълниеприемници с изпреварващо действие, марка Ingesco PDC-E, на испанския производител Dena Desarrollos, световен лидер в производството на технологии за мълниезащити“.

Инсталираната система за мълниезащита има за цел да гарантира безопасността на персонала, който работи в тези сгради, и ще спомогне за избягване на икономически и материални загуби.